Skip to main content

Topic outline

 • HƯỚNG DẪN CÁCH HỌC

  Hướng dẫn học sinh cách học và khai thác khóa học theo chương trình Tiếng Anh 10 mới.

 • UNIT 1: FAMILY LIFE

  Trong bài này, các em sẽ học về cuộc sống gia đình:
  + Vai trò của các thành viên trong gia đình.
  + Vốn từ về các công việc nhà.
  +  Phát âm 1 số tổ hợp phụ âm.
  + Sử dụng thành thạo thời hiện tại đơnhiện tại tiếp diễn để nói về cuộc sống gia đình.
  + So sánh về cuộc sống gia đình giữa Việt Nam và 1 trong số các nước thành viên trong cùng khu vực.
  + Biết cách tiến hành khảo sát về cuộc sống gia đình của các thành viên trong lớp.
 • UNIT 2: YOUR BODY AND YOU

  Trong bài này, các em sẽ có những hiểu biết nhất định về cơ thể và một số phong cách sống khỏe mạnh:

  + Chế độ ăn uống, sinh hoạt để đảm bảo sức khỏe.

  + Một số biện pháp trị liệu.

  + Các từ chỉ bộ phận trên cơ thể.

  +  Phát âm 1 số tổ hợp phụ âm.

  + Sử dụng thành thạo thời tương lai đơn và phân biệt được cách dùng của will & be going to để nói tương lai.

  + Sử dụng được dạng bị động.

  + Hiểu được các tập quán rèn luyện sức khỏe tại Việt Nam và 1 trong số các nước thành viên trong cùng khu vực.

  + Biết cách tiến hành khảo sát về tầm quan trọng của các tiêu chí trong việc giữ gìn sức khỏe.

 • UNIT 3: MUSIC

  Trong bài này, các em sẽ học về âm nhạc, các chương trình tivi, cách viết tiểu sử:

  + Một số game show.

  + Vốn từ về âm nhạc.

  + Các tính từ chỉ thái độ

  +  Phát âm 1 số tổ hợp âm.

  + Sử dụng thành thạo dạng động từ: V & to-V.

  + So sánh một số thể loại âm nhạc ở Việt Nam và ở 1 trong số các nước thành viên trong cùng khu vực.

  + Biết cách nghiên cứu về một số thể loại nhạc.

 • UNIT 4: FOR A BETTER COMMUNITY

  Trong bài này, các em sẽ hiểu hơn về các hoạt động tình nguyện:

  + Vốn từ về các hoạt động tình nguyện.

  + Các tính từ có đuôi -ing & -ed, đuôi -ful & -less

  + Phát âm 1 số phụ âm và tổ hợp âm.

  + Sử dụng thành thạo thời quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn với các liên từ whenwhile.

  + Nắm được những hoạt động tình nguyện tại địa phương và trên thế giới.

  + Biết lên kế hoạch giúp đỡ trong cộng đồng học sinh.


 • UNIT 5: INVENTIONS

  Trong bài này, các em sẽ có kiến thức về các phát minh, cách sử dụng và lợi ích của chúng:

  + Vốn từ về công nghệ.

  + Trọng âm của danh từ ghépnhóm danh từ.

  + Sử dụng thành thạo thời hiện tại hoàn thành và dạng V-ing to-V.

  + Nắm được các phát minh ở Châu Á.

  + Mô tả được một phát minh tưởng tượng. • UNIT 6: GENDER EQUALITY

  Trong bài này, các em sẽ có kiến thức về sự bình đẳng giới:

  + Vốn từ về chủ đề "Bình đẳng giới"

  + Trọng âm của các từ có 2 âm tiết.

  + Sử dụng thành thạo dạng bị động với các động từ tình thái.

  + Nói về những cơ hội việc làm bình đẳng.

  + Nắm được các phong trào và các vấn đề về bình đẳng giới ở Vương quốc Anh cũng như các nước trên thế giới.

  + Tiến hành 1 cuộc khảo sát về bình đẳng giới trong lớp, trong trường hoặc nơi cư trú.


 • UNIT 7: CULTURAL DIVERSITY

  Trong bài này, các em sẽ có kiến thức về sự đa dạng của văn hóa:

  + Vốn từ về chủ đề "Sự đa dạng văn hóa"

  + Trọng âm của các từ có 2 âm tiết với các từ phát sinh.

  + Sử dụng thành thạo các tính từ so sánh hơn và so sánh nhắt, mạo từ.

  + Nói về việc tặng quà, ý tưởng về sự thành công và một số khía cạnh văn hóa của Việt Nam và thế giới.

  + Nắm được các tín ngưỡng và các vấn đề mê tín dị đoan ở Việt Nam cũng như các nước trên thế giới.

  + Chuẩn bị 1 bài thuyết trình về một số khía cạnh văn hóa.


 • UNIT 8: NEW WAYS TO LEARN

  Trong bài này, các em sẽ có kiến thức về các kiểu học mới:

  + Từ và các cụm từ liên quan tới các thiết bị điện tử có thể giúp chúng ta học tập, việc sử dụng Internet để học Tiếng Anh.

  + Trọng âm của các tính từ và động từ có 3 âm tiết.

  + Sử dụng thành thạo mệnh đề quan hệ xác định và không xác định.

  + Nói về cách các thiết bị điện tử giúp chúng ta học tập.

  + Nắm được các cách học tập ở Mĩ.

 • UNIT 9: PRESERVING THE ENVIRONMENT

  Trong bài này, các em sẽ có kiến thức về việc bảo vệ môi trường:

  + Từ và các cụm từ liên quan tới những ảnh hưởng đối với môi trường và các cách bảo vệ môi trường.

  + Trọng âm của các danh từ 3 âm tiết.

  + Sử dụng thành thạo câu tường thuật.

  + Nói về những ảnh hưởng của các hoạt động của con người đối vời môi trường.

  + Nắm được các thông tin về WWF.


 • UNIT 10: ECOTOURISM

  Trong bài này, các em sẽ có kiến thức về du lịch sinh thái:

  + Từ và các cụm từ liên quan tới tầm quan trọng, lợi ích và những nguyên tắc của du lịch sinh thái.

  + Trọng âm của các từ hơn 3 âm tiết.

  + Sử dụng thành thạo câu điều kiện loại 1 và câu điều kiện loại 2.

  + Nói về những việc khách du lịch có thể làm trong 1 chuyến du lịch sinh thái.

  + Thiết kế được tập sách quảng bá cho du lịch sinh thái.

  + Hiểu các vấn đè với du lịch sinh thái ở Việt Nam và Châu Phi.