Course Content

Diễn đàn tin tức

Những mục tiêu của em sau khóa học

Những mục tiêu của em sau khóa học

by ThS Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Number of replies: 0

Học sinh sẽ thảo luận những nguyện vọng của mình đối với khóa học, các phương pháp học tập, các hình thức học tập mà các em mong muốn